சந்தை செய்திகள் | 25.02.2022 | Friday | Business & Technology News | Share market down | Putin technology news

by adminhuahinsunvilla3sd#Chanakyaa #BusinessNews #TechnologyNews #ShareMarket #Putin

சந்தை செய்திகள் | 25.02.2022 | friday | Business & Technology News | Share market down | Putin

சாணக்யா!

அரசியல், சமூக பிரச்சனை , அறிவியல் , கலாச்சாரம் , விளையாட்டு , சினிமா மற்றும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை வழங்கும் ஊடகம்.

A Tamil media channel focusing on ,

Politics, Social issues, Science , Culture, Sports, Cinema and Entertainment.

Connect with Chanakyaa:

SUBSCRIBE US to get the latest news updates:

Visit Chanakyaa Website –

Like Chanakyaa on Facebook –

Follow Chanakyaa on Twitter –

Follow Chanakyaa on Instagram –

Android App – .

Images related to the topic technology news

சந்தை செய்திகள் | 25.02.2022 | Friday | Business & Technology News | Share market down | Putin

சந்தை செய்திகள் | 25.02.2022 | Friday | Business & Technology News | Share market down | Putin

Search related to the topic சந்தை செய்திகள் | 25.02.2022 | Friday | Business & Technology News | Share market down | Putin

#சநத #சயதகள #Friday #Business #amp #Technology #News #Share #market #Putin
சந்தை செய்திகள் | 25.02.2022 | Friday | Business & Technology News | Share market down | Putin
technology news
You can see a lot of useful information here: See more here
You can see a lot of useful information here: See more here

Related Posts

12 comments

Sathyanarayana Garimalla 02/03/2022 - 6:40 Chiều

Raghu Ram Rajan is knowledgeable but he should keep away speaking about India. India is a better country now

Reply
Elangovan D 02/03/2022 - 6:40 Chiều

He is always saying same thing for the past few years. Modi ji proved already he is wrong.

Reply
Prabakaran Raju 02/03/2022 - 6:40 Chiều

இது மிகவும் குறிகிய காலம்தான்

Reply
Madhu Sudhan 02/03/2022 - 6:40 Chiều

Raguram Rajan advice is boring and obvious

Reply
VITUNAM EXPRESS 02/03/2022 - 6:40 Chiều

பிச்சைக்காரனுக்கு வசூல் குறைந்தால் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி அகல பாதாளத்தில் தள்ளிவிடும் என கூறுவது ரகுராம் ராஜன் அவர்களின் தத்துவம்….இவர் இந்தியாவிற்கான சீனாவின் மௌவுத் பீச்ட்…

Reply
G vremohan 02/03/2022 - 6:40 Chiều

மோடி அவர்கள் தலை குனிவது போல் photo போடலாமா… ரகுராம் சொன்னது எதுதான் சரியா இருந்திருக்கு…

Reply
Raju Mani 02/03/2022 - 6:40 Chiều

RRR தன் சொந்த கணிப்பை நிறுத்தி கொள்வது அவரது கவுரவத்தை காப்பாற்றும்.

Reply
Hare Krishna 02/03/2022 - 6:40 Chiều

India should not involve deep in Ukraine matter .
Ukrain wish to joining Europe . Russia wants Ukraine . . Europe’s and America is always against india .so india finally should end up supporting Russia .
Similar situation Kashmir with India
Ukraine was part of Russia before .
If ukrain give back it means support is going to come from Europe
Better india support Russia or not supporting war

Reply
Dhinakaran S 02/03/2022 - 6:40 Chiều

Useless Raghuraman

Reply
satpurush 02/03/2022 - 6:40 Chiều

He is an American agent !

Reply
Prakash Prakash 02/03/2022 - 6:40 Chiều

ரகுராமுக்கு நெகடீவ் திங்கிங் வர
என்ன காரணம்

Reply
Yaman 02/03/2022 - 6:40 Chiều

If crude price increase reduce the tax temporarily for both central and state

Reply

Leave a Comment