BAO BÌ CARTON

SẢN PHẨM TỪ GIẤY

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Xuân Trị
Giám Đốc - 0909 710 192

Ms Loan
Lễ Tân - (0650) 3969992

NGÔ CAO BIÊN
Trợ lý Giám Đốc - 0908 038 635

Phòng Kế Toán
- 0965 491 154

Chia sẻ lên:
Giấy Tấm 3 Lớp

Giấy Tấm 3 Lớp

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Giấy Tấm 3 Lớp
Giấy Tấm 3 Lớp
Giấy Tấm 5 Lớp
Giấy Tấm 5 Lớp