BAO BÌ CARTON

SẢN PHẨM TỪ GIẤY

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Xuân Trị
Giám Đốc - 0909 710 192

Ms Loan
Lễ Tân - (0650) 3969992

NGÔ CAO BIÊN
Trợ lý Giám Đốc - 0908 038 635

Phòng Kế Toán
- 0965 491 154

Chia sẻ lên:
Sản phẩm nhựa kỹ thuật

Sản phẩm nhựa kỹ thuật

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Sản phẩm nhựa kỹ thuật
Sản phẩm nhựa kỹ thuật
Sản phẩm nhựa kỹ thuật
Sản phẩm nhựa kỹ thuật